Vi är passion – Vi levererar passion

Black Flag Alliance startades i syfte att erbjuda en arbetsplats som tar hänsyn till medarbetares individuella behov. Vi är specialister på systemutveckling inom e-handel, web, mobil och integration av befintliga system med supply-chain. Vi är bra på att linjera IT-processer med verksamhetens strategi, kravställa och leda komplexa utvecklingsprojekt.

Dessutom är vi också surfare, mammor/pappor och människor med drömmar. Det tar vi hänsyn till för att samla de mest motiverade, fokuserade och stimulerande medarbetarna.

För oss innebär detta att vi skapar en miljö och företagskultur som lockar högpresterande människor. Våra medarbetare ska bemötas som individer och vara helt delaktiga i sin arbetssituation. Vi ska leverera tjänster på ett sätt som gör att alla parter blir vinnare, våra kunder, våra medarbetare och vi som företag.

Affärsidé

Black Flag Alliance ska samla de mest fokuserade och motiverade konsulterna genom överlägsen personalpolitik.

Mission

Vi ska hjälpa våra kunder med bemanning av bra människor inom systemutveckling.

Vision

Black Flag Alliance ska vara kända för att tillhandahålla högpresterande och motiverade människor. Det ska vara stimulerande att ha med oss att göra, vare sig man är kund eller medarbetare.

Ingen tjänar på en utarbetad konsult.

Varför gör vi som vi gör? Jo, för att ta till vara kreativiteten i människor utan att över tid förbruka den.

Ja, vi är konsulter, men vi är också människor. Vi utför uppdrag för företag där vi sitter på specialkompetens och på erfarenhet som inte finns i företagen vi jobbar för. Vi kommer också som en resurs som har möjlighet att göra saker som det normalt inte finns tid för.

Men vi är också de första som får gå om det börjar blåsa snålt, och om vi inte levererar det som förväntas av oss så är vi oftast enkelt utbytbara. För att vi ska orka vara det våra kunder förväntar sig måste vi våga ta ansvar för att ladda batterierna. Det gör vi bäst där vi själva finner energi.